Κωδικός: 940Y
Κωδικός TG: 433
5.05€
Διαθέσιμο
YE
Εκτυπωτές: 940YL