Κωδικός: KX-FAT84E DRUM UNIT
Κωδικός TG: 1667
45.45€
Διαθέσιμο
BK
10000
Εκτυπωτές: PANASONIC KX-FL511-540-511G-541-540G-611-611G, KX-FLM651-KX-FLM551GR