Κωδικός: 1338A/1339A/5942X/5945A
Κωδικός TG: 1635
50.50€
Διαθέσιμο
BK
26000
Εκτυπωτές: HP LaserJet 4200-4200n-4250-4300-4300n-4350-4345-M4345