Κωδικός:
Κωδικός TG: 1660
Διαθέσιμο
BK
6500
Εκτυπωτές: X340-X342 Series MFP