Κωδικός: MC1600CY
Κωδικός TG: 1311
36.36€
Διαθέσιμο
CY
2500
Εκτυπωτές: Konica Minolta 1600W-1650MF-1680MF-1690MF