Κωδικός: MINOLTA QMS2400/2500 TONER CY
Κωδικός TG: 1578
49.08€
Διαθέσιμο
CY
4500
Εκτυπωτές: Konoica Minolta Magicolor 2450-2400W-2430DL-2500W-2530DL-2550-2480MF-2490MF- 2590MF