Κωδικός: MINOLTA QMS2400/2500 TONER MG
Κωδικός TG: 1580
49.08€
Διαθέσιμο
MG
4500
Εκτυπωτές: Konoica Minolta Magicolor 2450-2400W-2430DL-2500W-2530DL-2550-2480MF-2490MF- 2590MF