Κωδικός: AFICIO 1515/TY PE1270
Κωδικός TG: 1526
13.02€
Διαθέσιμο
BK
5000
Εκτυπωτές: 1515-1515MF